Klisze RTG

specyficznym odpadem, zaliczanym do odpadów niebezpiecznych, są klisze rtg. W przepisach o utylizacji odpadów niebezpiecznych są odrębne przepisy regulujące kwestię utylizacji klisz rtg. Są to odpady szczególnie niebezpieczne i należy obchodzić się z nimi ostrożnie.

klisze rtg
klisze rtg

klisze rtg

to odpady produkowane przede wszystkim przez wszelkiego rodzaju ośrodki zdrowia. Każdy z nas miał w swoim życiu prześwietlenia rentgenowskie, a wyniki takiego prześwietlenia są zapisywane właśnie na kliszach rtg. Taka klisza rtg jest napromieniowana i po zakończonym badaniu powinna być zutylizowana w bezpiecznych dla ludzi i środowiska sposób.

zużyta klisza rtg
zużyta klisza rtg

utylizacja odpadów niebezpiecznych

to domena wyspecjalizowanych firm, które wiedzą jak i mają odpowiedni sprzęt, żeby wszelkie odpady niebezpieczne odpowiednio zutylizować. Również jeśli chodzi o utylizację klisz rtg. Taka firma jest przygotowana do tego zadania pod każdym względem. Zaczynając od profesjonalnego ubrania dla pracowników, które chroni przed promieniowaniem emitowanym przez klisze rtg. A kończąc na odpowiednio przygotowanych samochodach, żeby transport odpadów niebezpiecznych był prowadzony w sposób właściwy. Należy mieć świadomość, że taki samochód do transportu odpadów niebezpiecznych, wypełniony kliszami rtg, to istna bomba promieniotwórcza. Taki

transport odpadów niebezpiecznych
odpady niebezpieczne

transport odpadów niebezpiecznych

należy przeprowadzić możliwie szybko, tak żeby wszystkie odebrane od klientów klisze rtg trafiły jak najszybciej do miejsca utylizacji. Należy pod żadnym pozorem, do transportu odpadów niebezpiecznych, nie wykorzystywać samochodów do transportu odpadów zwykłych. Na szczęście jest to regulowane odpowiednimi przepisami, żeby nie umożliwić firmom nadużycia w tej kwestii. Groźna wysokich kar powoduje, że każda firma, która chce się zajmować transportem odpadów niebezpiecznych, musi wyposażyć swoją firmę w odpowiednie samochody. Również kierowcy, którzy zajmują się transportem odpadów niebezpiecznych, przechodzą specjalistyczne szkolenia.Także, jeśli chodzi o transport klisz rtg. Również dla swojego bezpieczeństwa, nie tylko środowiska naturalnego.

klisza rtg
naświetlona klisza rtg

klisze rtg

są zaliczane do niebezpiecznych odpadów medycznych, ale w wyjątkowych sytuacjach, można je przechowywać w pojemnikach na odpady medyczne. Takie pojemniki na odpady medyczne, już z definicji są przygotowane do tego, żeby zabezpieczać klisze rtg przed emitowaniem promieniowania na zewnątrz. Natomiast

prześwietlona klisza rtg
prześwietlona klisza rtg

transport odpadów niebezpiecznych

jakim są klisze rtg, powinien być przyprowadzany w pojemnikach do tego przystosowanych o większej kubaturze. Zabronione jest potem otwieranie takich pojemników, w których znajdują się klisze rtg, tak żeby promieniowanie nie wydostawało się na zewnątrz. W momencie, kiedy odbywa się transport odpadów niebezpiecznych – pojemniki powinny być zapakowane razem z kliszami rtg. Nie wolno natomiast do przechowywania klisz rtg wykorzystywać worków na odpady medyczne. Takie worki na odpady medyczne mogą ulec uszkodzeniu, już na etapie pakowania – klisze rtg mają ostre krawędzie i nietrudno o przecięcie cienkiego materiału, z którego wykonany jest worek na odpady medyczne.