Transport odpadów

Nasza firma od wielu lat zajmuje się gospodarką odpadami niebezpiecznymi. Już na etapie odbioru odpadów niebezpiecznych działamy w sposób profesjonalny, tak żeby nie narażać środowiska na skażenie. Główną wagę przywiązujemy do tego, żeby transport odpadów niebezpiecznych przebiegał w warunkach maksymalnie minimalizujących możliwość skażenia środowiska naturalnego.

transport odpadów
nieprzetworzone odpady niebezpieczne

transport odpadów

Kluczową kwestią jest tutaj transport odpadów. Już na etapie odbioru odpadów niebezpiecznych od klienta, trzeba taki ładunek odpowiednio zabezpieczyć. Żeby transport odpadów niebezpiecznych przebiegał w odpowiednich warunkach należy odpady niebezpieczne przewozić w odpowiednich certyfikowanych pojemnikach na odpady bądź workach na odpady niebezpieczne. To wstępnie umożliwia nam przeprowadzenie samego transportu – zgodnie z przepisami regulującymi gospodarkę i utylizację odpadów niebezpiecznych. Ale również należy transport odpadów niebezpiecznych przeprowadzać samochodami do tego przygotowanymi. Same pojemniki na odpady czy worki na odpady nie wystarczą, aby spełniać normy narzucone przez przepisy o utylizacji odpadów przemysłowych bądź medycznych.

odpady niebezpieczne
niewłaściwy pojemnik na odpady niebezpieczne

odbiór odpadów przemysłowych

Pierwszym etapem odbioru odpadów przemysłowych jest już wstępna selekcja takich odpadów przez klienta. Już na tym etapie firma wytwarzająca odpady niebezpieczne powinna przechowywać je w odpowiednich warunkach. Tak, żeby odpady niebezpieczne mogły spokojnie oczekiwać na odbiór odpadów. Służą do tego odpowiednie pojemniki na odpady niebezpieczne. Względnie, w niektórych sytuacjach, można zastosować worki na odpady niebezpieczne. Takimi odpadami, które można przechowywać w workach są na przykład odpady medyczne lub odpady weterynaryjne. Pod warunkiem oczywiście, że takie odpady medyczne bądź odpady weterynaryjne nie są w stanie uszkodzić cienkiego materiału z jakiego zrobione są worki na odpady medyczne. Odpady medyczne bądź weterynaryjne takie jak skalpele czy igły powinny po użyciu trafić do specjalnych pojemników na odpady medyczne.

pojemniki na odpady
dwa pojemniki na odpady niebezpieczne

pojemniki na odpady medyczne

Jeśli odpady medyczne nie mogą być przechowywane w workach na odpady medyczne, należy zastosować pojemniki na odpady medyczne. Takie pojemniki są wykonywane z materiałów bardziej odpornych na uszkodzenia. Zapewniają tym samym bezpieczniejszy transport odpadów medycznych. Mamy wówczas pewność, że podczas transportu odpadów medycznych nie ulegną one uszkodzeniu. Każda firma zajmująca się gospodarką odpadami niebezpiecznymi powinna dostarczyć takie pojemniki na odpady medyczne do swoich klientów. Zwykle firmy utylizacyjne dostarczają takie pojemniki bezpłatnie. Wymiana na nowe następuje w momencie odbioru odpadów medycznych z siedziby klienta.

odpady niebezpieczne
odpady niebezpieczne

opakowania na odpady medyczne

Inną formą przechowywania odpadów medycznych są certyfikowane opakowania na odpady medyczne. Są to zwykle opakowania jednorazowe, które utylizuje się razem z zawartością. Takie opakowania na odpady medyczne wykonywane są również z odpowiednich materiałów, które są odporne ma działanie substancji chemicznych, w tym kwasów. Po wypełnieniu takiego opakowania na odpady medyczne, jest ono szczelnie zamykane. Po odbiorze i transporcie odpady medyczne są utylizowane razem z opakowaniem na odpady medyczne. Takie opakowanie jest dużo odporniejsze na uszkodzenia niż zwykłe worki oraz bardziej szczelne. Co pozwala na bezpieczny transport takich odpadów medycznych do miejsca utylizacji.

oznaczone pojemniki na odpady
właściwie pojemniki na odpady niebezpieczne

odpady niebezpieczne

Jeżeli odpady uznawane według przepisów za odpady niebezpieczne będą od początku właściwie przechowywane to ryzyko, że przedostaną się do środowiska jest właściwie zerowe. Dzisiejszy rozwój techniki pozwala na produkcję opakowań na odpady medyczne z najnowocześniejszych materiałów. Takie opakowania na odpady niebezpieczne nie są już ciężkie i trudne do przechowywania. Zwykle materiały, z których są wykonywane opakowania na odpady niebezpieczne, są odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz na tyle szczelne, że nie ma właściwie żadnego ryzyka skażenia.